Privacyverklaring

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V., gevestigd aan Weijland 15 2415 BA Nieuwerbrug aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Weijland 15
2415 BA Nieuwerbrug aan den Rijn
0348-689424
www.ravesteyn-gevelonderhoud.nl

Michel Ravesteyn is de Functionaris Gegevensbescherming van Ravesteyn Gevelonderhoud B.V., te bereiken via info@ravesteyn-gevelonderhoud.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

N.v.t.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen om een offerte uit te brengen of onze dienstverlening uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ravesteyn-gevelonderhoud.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ravesteyn-gevelonderhoud.nl

 

Adres

Ravesteyn Gevelonderhoud B.V.
Rietveld 30F
3443 XC Woerden
0348 - 689424
info@ravesteyn-gevelonderhoud.nl

Projecten:
Michel Ravesteyn 0622746577
Jan de Groot 0652851336